fbpx

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.forgonyanna.hu

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Forgony Anna (székhely:2163 Vácrátót, Hunyadi utca 8., adószám: 67952203-1-33), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weblap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Forgony Anna
Székhelye: 2163 Vácrátót, Hunyadi utca 8.
Elektronikus levelezési címe: info@forgonyanna.hu
Adószáma: 67952203-1-33
Nyilvántartási száma: 50995592
Telefonszáma: +36705529411
A szerződés nyelve: magyar

Az Adatkezelő tárhelyszolgáltatója:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Telefon: +36 1 789-2-789
Adószám: 14571332-2-42

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A weboldal és a weboldalon található valamennyi írott és képi tartalom szerzői jogi oltalom alá esik. Azok hivatkozás vagy a szerző írásos engedélye nélküli felhasználása sérti a szerző jogait.

2.3. Szolgáltató a weboldalon keresztül elküldött regisztrációt, illetve megrendelést legkésőbb 72 órán belül visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a megadott határidőn belül nem érkezik meg, a probléma az info@forgonyanna.hu e-mail címen jelezhető.

3. Adatkezelési szabályok

A Szolgáltató a weboldalon megadott személyes adatokat a vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályi előírásoknak megfelelően, a weboldalon közzétett adatvédelmi tájékoztató szerint kezeli.

4. A weboldalon elérhető szolgáltatások

élő webináriumok
személyes tanfolyamok
online felvett videós tananyagok
vezetett meditációs hanganyagok
egyéni konzultációk.

A szolgáltatások online és személyesen is megvásárolhatók, a szolgáltatás díja ÁFÁ-t nem tartalmaz Szolgáltató alanyi mentessége okán. Tanfolyami jelentkezés esetén a befizetett regisztrációs előleg tartalmazza a tanfolyam könyvének, munkafüzetének költségét, a postaköltséget, valamint
személyes találkozó, esemény során a helyszínnel kapcsolatos költségeket.

5. Tananyagok, tanfolyamok, webináriumok vásárlásának általános technikai részletei

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés jóváhagyása” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a „Vissza” gombot kell használni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a „Vásárlói adatok” menüpontban. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a megrendelés elküldését követően észlel adatbeviteli hibát, azt kérjük haladéktalanul jelezze az info@forgonyanna.hu e-mail címen, a hiba mielőbbi kijavítása érdekében.

Technikai lépések:

Egyéni konzultáció, személyes tanfolyamok és élő webináriumok esetén a „Jelentkezem” gombbal lehet regisztrálni, melyhez tartozó “Kapcsolati űrlap” kitöltése szükséges. Az űrlapon a következő adatok megadása szükséges: név, telefonszám, e-mail cím, megjegyzés, számlázási adatok.

Az adatok megadása után a “Jelentkezem” gombra kattintva a megrendelés elindult, de az időpontfoglalás csak a visszaigazoló e-mail esetén lesz végleges.

A visszaigazoló e-mailben található adatok alapján a szolgáltatás ellenértékét a megadott banki adatokra szükséges kiegyenlíteni, legkésőbb a szolgáltatás kezdete előtt 72 órával.

Banki adatok:
Forgony Anna
K&H bank
Számlaszám: 10401103-86768387-75771000
IBAN: HU88 1040 1103 8676 8387 7577 1000
SWIFT/BIC: OKHB HUHB

Online felvett videós tananyagok és vezetett meditációs hanganyagok esetén regisztráció szükséges a weboldalon.

A következő adatok szükségesek: név, telefonszám, e-mail cím, megjegyzés, számlázási adatok.

A profiladatok bármikor módosíthatóak bejelentkezést követően.

Ezután lehetőség nyílik a különböző tanfolyamokat kiválasztani, Kosárba helyezni. A kosárba helyezést követően a “Kosár” menüpont alatt a „Megrendelés elküldése” gombbal lehet véglegesíteni a vásárlási szándékot.

Ezt követően a megjelenő banki adatok, vagy pedig a megadott e-mail címre érkező visszaigazoló e-mailben található banki adatok alapján a szolgáltatások ellenértékét a megadott számlaszámra szükséges elutalni.

Banki adatok:
Forgony Anna
K&H bank
Számlaszám: 10401103-86768387-75771000
IBAN: HU88 1040 1103 8676 8387 7577 1000
SWIFT/BIC: OKHB HUHB

A kifizetést követően a tananyag 72 órán belül elérhetővé válik a regisztrált fiók tananyag felületén.

5.1. Webinárium vásárlása

A Megrendelő a weblapon a megrendelés után megkapja az elektronikus számlát. Amennyiben a webinárium ellenértéke kiegyenlítésre került, a Megrendelő jogosultságot kap a honlapon szereplő adott webináriumhoz kapcsolódó tananyagok eléréséhez, és a saját ütemében haladhat a tanulással.

5.2. Jelentkezés tanfolyamra

A weboldalon a „Jelentkezem” gombra kattintva a Megrendelőnek lehetősége nyílik a Szolgáltató által meghirdetett tanfolyamokra jelentkezni. A jelentkezéssel megkapja a regisztrációs díjról kiállított elektronikus számlát, melynek összege a tanfolyam leírásában található.

Online tanfolyam esetén a teljes összeg beérkezése után vagy elektronikusan, vagy postai úton (részletek a tanfolyami leírásban) küldi meg a Szolgáltató a tanfolyamhoz tartozó anyagokat.

A befizetett előleg lemondás esetén vissza nem térítendő.

A Megrendelő a fennmaradó összeget legkésőbb a tanfolyam kezdetéig szükséges elutalnia, vagy a
Szolgáltatóval előreegyeztetett ütemezés szerint.

Lemondás
Amennyiben a Megrendelő a tanfolyam kezdetéhez képest 24 órán belül mondja le a tanfolyamot vagy nem jelenik meg a tanfolyamon, és azt megelőzőleg nem jelzi a Szolgáltató felé a lemondását, úgy az eddigi kifizetett díjak vissza nem térítendőek.

5.3 Időpontfoglalás egyéni konzultációra

A konzultációs időpont kiválasztása után a Megrendelő megkapja az elektronikus számlát. Az időpont csak az összeg beérkezése után válik véglegessé. Az összeget legkésőbb a konzultáció kezdete előtt 72 órával szükséges utalni.

Konzultáció lemondása:

72 órával a konzultáció kezdete előtt díjmentesen választható másik időpont, amennyiben a Megrendelő először mond le időpontot;

24-72 órával előtte 50%-os díj kerül felszámításra, amennyiben a Megrendelő először mond le időpontot, azonban ha kér helyette másik időpontot, úgy a teljes összeg felhasználható;

24 órán belüli lemondás esetén a teljes összeg kerül felszámításra. Ha először mond le időpontot a Megrendelő, akkor a teljes összeg díjmentesen felhasználható egy következő időpontban.

Amennyiben másodszori a lemondás, úgy a teljes díj kerül felszámításra.

Ha 72 órán belüli a foglalási szándék, a konzultációs időpont az összeg beérkezése után válik foglalttá.

6. Akciók

A Szolgáltató az általa kínált szolgáltatások és események díját közzéteszi a weboldalon.

A ThetaHealing® tanfolyamok minimum ára nemzetközileg meghatározott, mely tanfolyamonként eltérő lehet. Az instruktoroknak ugyanakkor lehetősége van a tanfolyam árából egyénenként eltérő mértékű kedvezményt adni.

A Szolgáltató weboldalán közzéteszi valamennyi Jelentkező számára az általa meghirdetett teljes ár alapján biztosított kedvezményes árat.
Ezen felül a Szolgáltató az alábbi kedvezményeket biztosíthatja:

utólagos részletfizetés a végszámlán meghatározott számú részletben.

egyéni ár meghatározása arra rászoruló számára az info@forgonyanna.hu címre küldött, a körülmények részletes ismertetését tartalmazó levélben lehetséges. A kedvezmény egyedileg kerül elbírálásra.

Szolgáltató a Forgony Anna Facebook oldalon, a @forgony.anna Instagram oldalon vagy a forgonyanna.hu weboldalon egyedi kedvezményeket tesz közzé, melyek kizárólag az adott helyszínre vagy időpontra érvényesek.

7. Fizetési lehetőségek

A megrendelt tanfolyamok és egyéni konzultációk díja személyesen készpénzben vagy Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással teljesíthető. Szolgáltató mindkét esetben elektronikus számlát állít ki.

Igény esetén a díjak euróban is fizethetők az aktuálisan érvényes árfolyamoknak megfelelően és megközelítőleg hozzákalkulálva a Szolgáltatót érintő banki költségeket. Erre irányuló igényét a Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevétele során jelezni.

Számlázási adatok:
Forgony Anna
K&H bank
Számlaszám: 10401103-86768387-75771000
IBAN: HU88 1040 1103 8676 8387 7577 1000
SWIFT/BIC: OKHB HUHB

8. Elállás joga

A résztvevők az elállási/felmondási jog gyakorlását tartalmazó nyilatkozatukat a Szolgáltató székhelycímére küldött postai küldeményben, vagy az info@forgonyanna.hu címre megküldött email üzenetben közölhetik, a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatminta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

A jogszabályi határidőn belüli (jogszerű) elállás/felmondás esetén a Megrendelő által befizetett regisztrációs díjat az elállásról/felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon Szolgáltató visszatéríti.

8.1. Online rögzített videós tananyag és vezetett meditációs hanganyag megrendelése esetén

Megrendelő tudomásul veszi, hogy webinárium megrendelésétől elállni az első elektronikus lecke kiküldését követő két napon belül lehet. Ezt követően kizárólag abban az esetben, ha az első lecke nem érkezett meg és a felmerült hibát a Szolgáltató 3 munkanapon belül nem orvosolja.

8.2. Élő webinárium és személyes tanfolyami regisztráció esetén

A befizetett előleg lemondás esetén vissza nem térítendő. Amennyiben a Megrendelő a tanfolyam kezdetéhez képest 24 órán belül mondja le a tanfolyamot vagy nem jelenik meg a tanfolyamon, és azt megelőzőleg nem jelzi a Szolgáltató felé a lemondását, úgy az eddigi kifizetett díjak vissza nem térítendőek.

Amennyiben a Megrendelő a tanfolyam kezdetéhez képest 24 órával előbb mondja le a tanfolyamot, a regisztrációs díj vissza nem térítendő, az azon felül tanfolyami díjak visszatérítésre kerülnek, ha a tanfolyami segédanyagokat hiánytalanul, kifogástalan állapotban visszaküldi a Szolgáltató címére.

8.3. Egyéni konzultációra jelentkezés esetén

72 órával a konzultáció kezdete előtt díjmentesen választható másik időpont, amennyiben a Megrendelő először mond le időpontot;

24-72 órával előtte 50%-os díj kerül felszámításra, amennyiben a Megrendelő először mond le időpontot, azonban ha kér helyette másik időpontot, úgy a teljes összeg felhasználható;

24 órán belüli lemondás esetén a teljes összeg kerül felszámításra. Ha először mond le időpontot a Megrendelő, akkor a teljes összeg díjmentesen felhasználható egy következő időpontban.

Amennyiben másodszori a lemondás, úgy a teljes díj kerül felszámításra.

Ha 72 órán belüli a foglalási szándék, a konzultációs időpont az összeg beérkezése után válik foglalttá.

Szolgáltató a befizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti. A visszatérítés a résztvevő által alkalmazott fizetési módon történik, kivéve, ha a résztvevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfélt semmilyen többletköltség nem terheli.

9. Panaszkezelés

Megrendelő esetleges panaszait az info@forgonyanna.hu címre küldheti. Szolgáltató a beérkezett panaszokat köteles 30 napon belül kivizsgálni és a megtett intézkedésekről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíteni.

10. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap), vagy lehetősége van békéltető testülethez (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek) fordulni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik az Váci Járásbíróság illetékességét.

11. A honlap használatával Megrendelő tudomásul veszi a következőket:

Az egyéni konzultáció, workshopok, tanfolyamok és webináriumok nem minősülnek egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlatnak, terápiás tanácsadásnak, illetve nem konvencionális gyógyító, nem-konvencionális gyógyító eljárás és természetgyógyászati tevékenység.

Továbbá minden, ami elhangzik egy konzultáción vagy kezelésen, soha nem helyettesíti vagy írja felül az esetleges orvosi diagnózist, kezelést.

Vácrátót, 2021. január 8.