fbpx

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.forgonyanna.hu

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Forgony Anna (székhely:2163 Vácrátót, Hunyadi utca 8., adószám: 67952203-1-33), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weblap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Forgony Anna
Székhelye: 2163 Vácrátót, Hunyadi utca 8.
Elektronikus levelezési címe: info@forgonyanna.hu
Adószáma: 67952203-1-33
Nyilvántartási száma: 50995592
Telefonszáma: +36705529411
A szerződés nyelve: magyar

Az Adatkezelő tárhelyszolgáltatója:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Telefon: +36 1 789-2-789
Adószám: 14571332-2-42

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A weboldal és a weboldalon található valamennyi írott és képi tartalom szerzői jogi oltalom alá esik. Azok hivatkozás vagy a szerző írásos engedélye nélküli felhasználása sérti a szerző jogait.

2.3. Szolgáltató a weboldalon keresztül elküldött regisztrációt, illetve megrendelést legkésőbb 1 héten belül visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a megadott határidőn belül nem érkezik meg, a probléma az info@forgonyanna.hu e-mail címen jelezhető.

3. Adatkezelési szabályok

A Szolgáltató a weboldalon megadott személyes adatokat a vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályi előírásoknak megfelelően, a weboldalon közzétett adatvédelmi tájékoztató szerint kezeli.

4. A weboldalon elérhető szolgáltatások

élő webináriumok
online tanfolyamok
online felvett videós tananyagok
vezetett meditációs hanganyagok
egyéni konzultációk.

A szolgáltatások díja ÁFÁ-t nem tartalmaz Szolgáltató alanyi mentessége okán. Tanfolyami jelentkezés esetén a befizetett regisztrációs előleg, deposit tartalmazza a tanfolyam könyvének, munkafüzetének költségét, a postaköltséget, valamint személyes találkozó, esemény során a helyszínnel kapcsolatos költségeket.

5. Tananyagok, tanfolyamok, webináriumok vásárlásának általános technikai részletek


Technikai lépések:

Egyéni konzultáció: Jelentkezés üzenetben lehetséges a Kapcsolat menüpontban vagy az info@forgonyanna.hu címen keresztül. Válaszban megadásra kerülnek a lehetséges időpontok. A kiválasztott időpont a konzultáció díjának kiegyenlítésével kerül lefoglalásra, ami történhet Stripe linken keresztül bankkártyával vagy banki átutalással.

 

Online tanfolyamok: A jelentkezési gombra kattintva lehetséges jelentkezni az aktuálisan meghirdetett tanfolyami időpontokra. A jelentkezés következőlépése a szeminárium díjának kiegyenlítése, amiben benne van a deposit díja, ami vissza nem térítendő. Ezt követően a kapcsolati adatok megadása történik. Az összeg beérkezése után a Szolgáltató elektronikusan és/vagy postai úton elküldi a tanfolyami anyagokat.

6. Promóciók

A Szolgáltató az általa kínált szolgáltatások és események díját közzéteszi a weboldalon.

A ThetaHealing® tanfolyamok minimum ára nemzetközileg meghatározott, mely tanfolyamonként eltérő lehet. Az instruktoroknak ugyanakkor lehetősége van a tanfolyam árából egyénenként eltérő mértékű lehetőségeket biztosítani:
– Utólagos részletfizetés a végszámlán meghatározott számú részletben.
– Egyéni ár meghatározása arra rászoruló számára az info@forgonyanna.hu címre küldött, a körülmények részletes ismertetését tartalmazó levélben lehetséges. A kedvezmény egyedileg kerül elbírálásra.

Szolgáltató a Forgony Anna Facebook oldalon, a @forgony.anna Instagram oldalon vagy a forgonyanna.hu weboldalon egyedi kedvezményeket tesz közzé, melyek kizárólag az adott helyszínre vagy időpontra érvényesek.

7. Fizetési lehetőségek

A megrendelt tanfolyamok és egyéni konzultációk díja bankkártyával vagy a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással teljesíthető, ahogyan az a szolgáltatás oldalán látható. Szolgáltató mindkét esetben elektronikus számlát állít ki.

8. Elállás joga

8.1. Online rögzített videós tananyag és vezetett meditációs hanganyag megrendelése esetén
Az ár vissza nem térítendő. Nincsen lemondási lehetőség.

8.2.A. Online tanfolyam: ThetaHealing® Tanfolyam

– A befizetett előleg lemondás esetén vissza nem térítendő és át nem helyezhető másik időpontra.
– Amennyiben a Megrendelő nem jelenik meg a tanfolyamon, és azt megelőzőleg nem jelzi a Szolgáltató felé a lemondását, úgy az eddigi kifizetett díjak vissza nem térítendőek.

8.2.B. Más online tanfolyam
Az ár vissza nem térítendő.

8.3. Egyéni konzultációra jelentkezés esetén

– 72 órával a konzultáció kezdete előtt díjmentesen választható másik időpont, amennyiben a Megrendelő először mond le időpontot;

– 72 órával a konzultáció kezdete előtt a teljes összeg kerül felszámításra, amennyiben a Megrendelő legalább másodszorra mond le időpontot;

– 24-72 órával előtte 50%-os díj kerül felszámításra, amennyiben a Megrendelő először mond le időpontot;

– 24-72 órával előtte 100%-os díj kerül felszámításra, amennyiben a Megrendelő legalább másodszorra mond le időpontot;

– 24 órán belüli lemondás esetén a teljes összeg kerül felszámításra.

9. A honlap használatával Megrendelő tudomásul veszi a következőket:

Az egyéni konzultáció, workshopok, tanfolyamok és webináriumok nem minősülnek egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlatnak, terápiás tanácsadásnak, illetve nem konvencionális gyógyító, nem-konvencionális gyógyító eljárás és természetgyógyászati tevékenység.

Továbbá minden, ami elhangzik egy konzultáción vagy kezelésen, soha nem helyettesíti vagy írja felül az esetleges orvosi diagnózist, kezelést.

Vácrátót, 2023. január 1.